Zastęp „Młode Wilki” (wędrownicy, wiek 14-17 lat)

Młode Wilki to zastęp chłopców (wędrowników w wieku 14-17 lat)

ZBIÓRKI
Miejscem zbiórek jest las koło Żabieńca (pod Piasecznem)
Zbiórki odbywają się w soboty mniej więcej raz na dwa tygodnie

KONTAKT:
dh phm. Zbyszek Dębski
z.debski@royalrangers.pl

AKTUALNOŚCI >>KLIKNIJ<<