Drużyna 6

Zapraszamy dzieci w wieku 6-17 lat oraz dorosłych do zaangażowania się.
Zbiórki w soboty g.11-13 co 2 tyg.

Drużynowy dh Paweł Pyra

Przyboczna dh. Aneta Mejlun