Złota Zasada

„…wszystko, co byście chcieli,
aby wam ludzie czynili,
to i wy im czyńcie.”
(Mt.7.12)