Emblemat Royal Rangers


Wszystkie ramiona emblematu mają znaczenie symboliczne i przedstawiają prawdy, do których każdy ranger się odwołuje:

Cztery złote ramiona oznaczają cztery aspekty wzrostu:

 • fizyczny
 • psychiczny
 • społeczny (relacje z ludźmi)
 • duchowy (relacja z Bogiem)

Cztery czerwone ramiona oznaczają cztery podstawowe doktryny Biblii i Kościoła:

 • zbawienie
 • dzieło Ducha Świętego
 • uzdrowienie (we wszystkich aspektach wzrostu)
 • powtórne przyjście Chrystusa

Osiem niebieskich ramion oznacza Prawo Royal Rangers:

 • gotowy
 • czysty
 • uczciwy
 • dzielny
 • wierny
 • uprzejmy
 • posłuszny
 • duchowy