Rozkazy

Rozkaz RR10/3/2019

z dnia 07.03.2019 r.

Decyzją Komendanta 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

Z dniem dzisiejszym powołuję na przybocznych:

dh. Alicję Łodygę

dh. Helę Marcinowicz

dh. Marię Mazur

dh. Oliwię Pyzel

dh. Jeremiasza Chruszcza

dh. Maćka Kamińskiego

dh. Paweła Sadułę

dh. Wiktora Wicharego

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

hm. Zbigniew Dębski

 

Rozkaz RR10/2/2019

z dnia 30.01.2019 r.

Decyzją Komendanta 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

Z dniem dzisiejszym powołuję na przybocznych:

dh. Jagodę Skoniecką

dh. Adama Janistę

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

hm. Zbigniew Dębski

 

Rozkaz RR10/1/2019

z dnia 26.01.2019 r.

Decyzją Komendanta 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

Z dniem dzisiejszym odwołuję z funkcji drużynowych:

dh. pwd. Sławka Sadułę

dh. pwd. Tomasza Sytę

powołuję na drużynowych:

dh. Adama Trzaskę

dh. Michała Sadułę

powołuję na przybocznych:

dh. Jakuba Dębskiego

dh. Oskara Dmowskiego

dh. Jana Mazura

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

hm. Zbigniew Dębski

 

Rozkaz RR10/1/2016

z dnia 16.01.2016 r.

Decyzją Komendanta 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

odwołuję z pełnionej dotychczas funkcji przybocznej dh. Joannę Frącz, jednocześnie dziękując jej za wieloletnią służbę.

Powołuję dh. Anetę Mejłun na funkcję przybocznej w roku skautowym 2015/2016.

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

pwd. Zbigniew Dębski

 

Rozkaz RR10/2/2015

z dnia 08.09.2015 r.

Decyzją Komendanta 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

odwołuję z pełnionych dotychczas funkcji w szczepie wszystkie osoby

pełniące te funkcje w roku skautowym 2014/2015.

Na rok skautowy 2015/2016 powołuję

na drużynowych:

dh. Bogumiłę Mazur

dh Sławomira Sadułę

na przybocznych:

dh. Annę Pietrzak

dh. Joannę Pietrzak

dh Bartosza Gryczyńskiego

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

pwd. Zbigniew Dębski

 

Rozkaz RR10/1/2015

z dnia 23.01.2015 r.

Decyzją Komendanta 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

Otwieram próbę na skauta:

dh. Mai Mroczek

dh. Ali Łodydze

dh. Lenie Kasperek

Otwieram próbę na stopień odkrywcy:

dh. Amelii Jancz

dh. Jagodzie Mazur

Komendant 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie
pwd. Zbigniew Dębski

 

Rozkaz RR10/3/2014

z dnia 17.10.2014 r.

Decyzją Komendanta 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

Otwieram próbę na stopień zwiadowcy:
dh Danielowi Augsburgowi

dh Jakubowi Dębskiemu

dh Oskarowi Dmowskiemu

dh Marcinowi Drzewieckiemu
dh Janowi Mazurowi

dh Danielowi Nedelaj

Komendant 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie
pwd. Zbigniew Dębski

 

Rozkaz RR10/2/2014

z dnia 21.09.2014 r.

Decyzją Komendanta 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

Otwieram próbę na stopień rangera:
dh. Katarzynie Kowalskiej
dh. Bogumile Mazur

Komendant 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie
pwd. Zbigniew Dębski

 

Rozkaz RR10/1/2014

z dnia 28.08.2014 r.

Decyzją Komendanta 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie

1. Odwołuję z pełnionych dotychczas funkcji w szczepie wszystkie osoby
pełniące te funkcje w roku skautowym 2013/2014.

2. Na rok skautowy 2014/2015 powołuję
na drużynowych:
dh. Bogumiłę Mazur
dh Sławomira Sadułę

na przybocznych:
dh. Annę Pietrzak
dh. Joannę Pietrzak
dh Bartosza Gryczyńskiego

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant 10 Szczepu Royal Rangers w Warszawie
pwd. Zbigniew Dębski

 

ROZKAZ RR10/3

z dnia 04.03.2013r.

Decyzją Komendanta Szczepu Nr 10 Warszawa na rok szkolny 2012/2013:

powołuję na przybocznego dh. Zbigniewa Dębskiego.

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Szczepu RR10
phm. Katarzyna Kowalska
 
 

ROZKAZ RR10/2

z dnia 10.11.2012r.

Decyzją Komendanta Szczepu Nr 10 Warszawa na rok szkolny 2012/2013:

1. powołuję na drużynowego:

 • 1 Drużyny Odkrywców – dh. Michała Piekarniaka

2. powołuję na przybocznych:

 • dh. Małgorzatę Piekarniak
 • dh. Agnieszkę Pieniak
 • dh. Piotra Bielawskiego
 • dh. Julię Szatrow
 • dh. Dorotę Zimę

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Szczepu RR10
phm. Katarzyna Kowalska

 

ROZKAZ RR10/1

z dnia 09.10.2012r.

Decyzją Komendanta Szczepu Nr 10 Warszawa na rok szkolny 2012/2013:

1. powołuję na drużynowych:

 • 1 Drużyny Odkrywców – dh. Joannę Muszyńską
 • 1 Drużyny Zwiadowców – dh pwd. Sławomira Sadułę
 • 2 Drużyny Zwiadowców – dh. pwd. Annę Pietrzak

2. powołuję na przybocznych:

 • dh. Joannę Pietrzak
 • dh Remigiusza Romaniuka
 • dh. Bogumiłę Mazur
 • dh. Lucynę Sadułę

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Szczepu RR10
phm. Katarzyna Kowalska