zbiórka – 6.IV.2013 – Zimorodki

DO: Czujnych Zimorodków

Zapraszam Czujne Zimorodki na najbliższą zbiórkę!

KIEDY: sobota, 6 kwietnia, 10-13:00
GDZIE: Kłopotowskiego 11
TYP: stacjonarna z możliwością krótkiego  (1h) wyjścia w teren

Poproszę, żeby skautki odpowiedzialne za wpisy do kroniki przygotowały je i przyniosły na zbiórkę. Druhenkę Oliwię C. poproszę o przyniesienie piosenki zastępowej.

Druhenki chcące otworzyć próbę skautową poproszę o przyniesienie wypełnionych formularzy. 

Poproszę też wszystkie druhenki o przyniesienie pieniędzy na składki. Jednocześnie informuję, że zmieniamy w tej kwestii strategię.

SKŁADKI SZCZEPOWE (5zł na miesiąc) Chciałabym zebrać od każdej ze skautek wyrównanie do kwoty 30zł, co da nam składki szczepowe za pierwsze półrocze 2013 r. (do czerwca)* Na jesieni, po wakacjach zbierzemy kolejne 30zł za drugie półrocze.

*wyjątkiem będą skautki, które dołączyły do zastępu od lutego bądź marca
SKŁADKI ZASTĘPOWE (2zł na miesiąc): Tutaj chciałabym żeby skautki same pamiętały o składce i przynosiły ją co miesiąc.

Do zobaczenia!
dh.drużynowa Fabiola
~:]

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.